1 bir, 2 iki ve 3 üç rakamlarıyla kalp, daire ve üçgen şekilleri oyunu için kalıp çıktısı. Çıktı alınıp ortadan kesilerek her çocuğa yarım sayfa verilir, ardından ellerine birer bardak verilir ya da sadece elleriyle oynamaları istenir. Öğretmen yönergesiyle “daire şekli”, “2 rakamı” şeklinde sırayla yönergeler verilir ve çocukların söylenen şekli ya da rakamı kapatması istenir.

okul öncesi sayı şekil rakam ve oyun etkinliği

Hakan Akkır

Okul öncesi öğretmenlerin etkinlikler konusunda yardımlaştığı Telegram grubumuza https://telegram.me/OkulOncesiEtkinliklerim adresinden ulaşabilirsiniz.