2024 yılında yeni yayımlanan güncel okul öncesi eğitim programında, öğretmenlerin doldurması gereken formlar da değişti. Aşağıdaki formları okul öncesi öğretmenlerinin doldurup dosyasında bulundurması gerekmektedir:

T.C. MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
EĞİTİM – ÖĞRETİM SÜRECİNDE DOLDURULACAK FORMLAR LİSTESİ

 • DÖNEM BAŞI:
 • Çocuk ve Aile Tanıma Formu (Bkz. Aile Eğitimi Rehberi Ek-1)
 • Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu (Bkz. Aile Eğitimi Rehberi Ek-2)
 • Ailenin Eğitim Etkinliklerine Katılım Tercih Formu (Bkz. Aile Eğitimi
 • Rehberi Ek-3)

 • EĞİTİM SÜRECİ BOYUNCA:
 • Aylık Eğitim Planları (Ek-3)
 • Günlük Planlar (Ek 4, 5a, 5b, 5c, 5d)
 • Okul Dışı Öğrenme Etkinliği Planı (her bir etkinlik için) (Ek 9, Ek 10)
 • Gelişim ve Öğrenme İzleme Formu (Ek 1)
 • Kavramlara Aylık Eğitim Planlarında Yer Verme Durumu Çizelgesi
 • (Her öğretmen kendine özgü hazırlayacaktır.)
 • Aylık Eğitim Planında Kazanımlara Yer Verme Durumu Çizelgesi
 • (Her öğretmen kendine özgü hazırlayacaktır.)
 • Ev Ziyareti Formu (Bkz. Aile Eğitimi Rehberi Ek-4)

 • DÖNEM SONU:
 • Gelişim Raporu (Ek 2)
 • Çocuk Gelişim ve Öğrenme Dosyası (Bkz. Bölüm 5)
Okul Öncesi 2024 Doldurulacak Formlar Listesi (Güncel)
Okul Öncesi 2024 Doldurulacak Formlar Listesi (Güncel)

Hakan Akkır

Okul öncesi öğretmenlerin etkinlikler konusunda yardımlaştığı Telegram grubumuza https://telegram.me/OkulOncesiEtkinliklerim adresinden ulaşabilirsiniz.