2022 yılı için gelir vergisinde büyük etkisi olan vergi dilimi matrahlarının limitleri belirlendi.

%15: 32.000 TL’ye kadar

%20: 32.000 – 70.000 TL arası

%27: 70.000 – 250.000 TL arası

%35: 250.000 – 880.000 TL arası

%40: 880.000 TL ve fazlası

Çalışanın toplam vergi matrahı 32.000 liraya ulaşana kadar, o ayki vergi matrahının %15’i gelir vergisi olarak kesilecek.

Çalışanın toplam vergi matrahı 32.000’i geçtikten sonra 70.000 liraya ulaşana kadar, o ayki vergi matrahının %20’si gelir vergisi olarak kesilecek.

Çalışanın toplam vergi matrahı 70.000’i geçtikten sonra 250.000 liraya ulaşana kadar, o ayki vergi matrahının %27’si gelir vergisi olarak kesilecek.

Bu matrahlar her Ocak ayında başlayıp Aralık ayı sonunda sıfırlanıyor.

Çalışanların şunu bilmesinde fayda var. Maaşın tamamından bu oranlar kesilmiyor. Örneğin 10.000 lira maaş alan kadrolu bir memurun Ocak’ta %15 kesilerek 1500 lira vergi vermesi gerekiyor gibi düşünülebilir. Ancak çeşitli düzenlemelerle, maaşın sadece bir kısmı vergi matrahına dahil ediliyor. Örneğin(sayılar uydurmadır) 10.000 lira alan bir kadrolu memurun maaşının 3000 lirası matraha dahil ediliyor. Yani 3000 liranın %15’inden gelir vergisi kesiliyor. Bu da 450 lira yapıyor.

Ayrıca vergi matrahı toplamı 32.000’i geçtikten sonra %20 ödenmesi de, maaşın değil bu 3000 liraların toplamı 32.000’i geçince oluşuyor. Yani 10.000 lira alan biri 3 aydan sonra değil, vergi matrahı 3000 olduğu için yaklaşık 10 ay sonra %20’lik vergi dilimine giriyor.

Genellikle kadroluların vergi matrahları, aldıkları maaşın 3’te 1’ine yakın olurken. sözleşmeli çalışanların vergi matrahları maaşlarına çok yakın olmaktadır. Bu da sözleşmeli çalışanlardan çok daha fazla gelir vergisi kesilmesi anlamına geliyor. Bu adaletsizliğin çözülmesi ve sözleşmelilerin aylık vergi matrahının da düşürülmesi gerekiyor.

Okul öncesi öğretmenlerin etkinlikler konusunda yardımlaştığı Telegram grubumuza https://telegram.me/OkulOncesiEtkinliklerim adresinden ulaşabilirsiniz.