Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “05-09 Eylül’de öğretmenler okulda seminer çalışmalarına katılacak.” açıklamasından sonra, seminerlerin içeriği için bir açıklama bekleniyordu. 18 Ağustos 2022 tarihinde öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi seminerlerinin detayları belli oldu.

01-09 Eylül 2022 Mesleki Çalışma Dönemi Seminer Detayları

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2022 yılı Eylül dönemi mesleki çalışmaları ilgi Makam Onayı doğrultusunda; Öğretmenlerimizin 01-02 Eylül 2022 tarihlerinde idarî izinli sayılmaları, 01-09 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖBA (oba.gov.tr) üzerinde yer alan eğitim konularından herhangi birine katılım zorunluluğu olmadan isteğe bağlı olarak serbest zamanlarında katılmaları, 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında ilgili mevzuata göre görevli oldukları okul/kurumlarda yeni öğretim yılı hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeleri hususlarında, Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları; ilgi (a) Yönetmeliğin 38, ilgi (b) Yönetmeliğin 87 ve ilgi (c) Yönetmeliğin 52 nci maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin 2022-2023 eğitim öğretim yılı sene başı mesleki çalışma döneminde;
a- 01-02 Eylül 2022 tarihlerinde İdarî izinli sayılmaları,
b- 01-09 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖBA (oba.gov.tr) üzerinde yer alan eğitim konularından
herhangi birine katılım zorunluluğu olmadan isteğe bağlı olarak serbest zamanlarında katılmaları,
c- 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında ilgili mevzuata göre görevli oldukları okul/kurumlarda
yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını yürütmeleri hususlarını;
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

2022 öğretmenlerin seminer dönemi mesleki çalışma programı eylül meb belli oldu
2022 Eylül seminer dönemi çalışmaları

Çıkan yazılara göre öğretmenler 01 Eylül Perşembe ve 02 Eylül Cuma tarihlerinde idarî izinli sayılacaklar ve okula gitmeyecekler. 01-09 Eylül 2022 tarihlerinde ÖBA üzerinden istedikleri eğitimlere katılabilecekler ancak bir zorunluluk söz konusu değil. 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında da görevli olunan okullara gidip yeni öğretim yılı hazırlık çalışmalarına katılacaklar. Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri 5-9 Eylül tarihleri arasında okullardaki uyum haftası etkinliklerine katılacaklar.

Okul öncesi öğretmenlerin etkinlikler konusunda yardımlaştığı Telegram grubumuza https://telegram.me/OkulOncesiEtkinliklerim adresinden ulaşabilirsiniz.